X Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej

Koziegłówki ’ 2014

 

* Organizatorzy:

 Rada i Burmistrz Gminy i Miasta  Koziegłowy

Parafia p.w. św. Antoniego w Koziegłówkach

Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach

 

 

Przy współpracy:

Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

 

 

* Patronat honorowy

J.E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski

Poseł na sejm RP p. Jadwiga Wiśniewska

 

* Patronat medialny

Katolicki Tygodnik „ Niedziela”

 

 

I. Cele  przeglądu

 

  - kultywowanie  i  popularyzacja pieśni   pasyjnej i pokutnej

- ewangelizacja  przez  śpiew  pieśni i piosenek  wielkopostnych  i  pokutnych

- odkrywanie  istoty  wiary  katolickiej - Męki  Śmierci  i     Zmartwychwstania  Pańskiego

 

II. Regulamin:

 

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę  konkursu. Dolna granica  wieku uczestnika wynosi 10 lat. W przeglądzie mogą  wziąć udział:

*Soliści,

*Zespoły wokalne

*Zespoły wokalno- instrumentalne

* Chóry dziecięco- młodzieżowe

* Chóry dorosłe

Zgłoszeniem na festiwal jest  wypełniona  karta  zgłoszenia przesłana do  dnia 28.03. 2014r. pocztą,  lub

e-mailem, która zawierać  będzie następujące informacje:

* informację o podmiocie wykonawczym

( solista, zespół, chór dorosły itp.)

* kategorię  wiekową

 12 lat- Szkoła Podstawowa

                    13- 15 lat- Gimnazjum

                    16 lat-powyżej – Szkoła średnia

                    Chór młodzieżowy do 16 lat

                    Chór dorosły powyżej 16 lat

* informacje o wykonywanym repertuarze (tytuł utworu)

Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory – pieśni

 

 

III. Terminarz przeglądu:

 

04 kwiecień ( piątek ) - przesłuchania konkursowe dla solistów zespołów wokalnych, wokalno - instrumentalnych 

miejsce: Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach

05 kwiecień ( sobota ) – przesłuchania konkursowe dla chórów

miejsce : Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach

(dla chórów organizatorzy  dopuszczają możliwość nadesłania do eliminacji konkursowych płyty CD z nagraniem prezentowanych      w przeglądzie utworów, zdjęciem chóru i notatką autoprezentacji).

Przybliżona kolejność i godzina  przesłuchania podana zostanie na stronie internetowej przeglądu

12 kwiecień sobota godz. 18.00 - Koncert Galowy

Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach

 

IV. Oceny  i  Nagrody

 

1.Jury  powołane  przez  organizatorów  oceniać  będzie:

-          dobór  repertuaru

-          poziom  wykonawczy

-          interpretacje pieśni

-          ogólny  wyraz  artystyczny

 

 

2. Skład jury będzie podany na stronie internetowej przeglądu

www.przegladpasyjny.pl  do dnia 15 marca 2014 r.

 

WYKONAWCA BIORĄCY UDZIAŁ W PRZESŁUCHANIACH KONKURSOWYCH  ZGODNIE Z DECYZJĄ JURY DEKLARUJE SWĄ OBECNOŚĆ  W KONCERCIE  LAUREATÓW

 

V.  Uwagi końcowe

 

1.Organizatorzy zapewniają obsługę  akustyczną  i  nagłośnienie.

 

2.Koszty  dojazdu  pokrywają  uczestnicy

 

3.Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest  równoznaczne                     z wyrażeniem zgody na  nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną  techniką zapisu i wykorzystania  zarejestrowanego  materiału.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 28 marca 2014r na adres:

Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach

ul. Lipowa 6

42-350 Koziegłowy

fax  34  314  13 07

 

lub:

e-mail: przeglad.pasyjny@gmail.com

tel. kom. 502 319 915, 502 319 821

 

 

                             www.przegladpasyjny.pl