XVI Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej

                           Koziegłówki 2020

 

* Organizator:

Parafia p.w. św. Antoniego w Koziegłówkach

przy współpracy:

Szkoły Podstawowej w Koziegłówkach

 

I. Cele przeglądu ( warsztatów wielkopostnych)

- kultywowanie i popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej

- ewangelizacja przez śpiew pieśni i piosenek wielkopostnych i pokutnych

- odkrywanie istoty wiary katolicckiej- Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

II. Regulamin:

Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej ma formułę konkursu.

W przeglądzie mogą wziąć udział:

* soliści

* zespoły wokalne

* zespoły wokalno- instrumentalne

* chóry

Zgłoszeniem na festiwal jest wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 22.03.2020r. pocztą lub e- mailem, która zawierać będzie następujące informacje:

* informacja o podmiocie wykonawczym

(solista, zespół, chór..itp.)

* kategorię wiekową

- do 12 lat

- 13-15 lat

- 16 lat i powyżej

- chóry

* informacje o wykonywanym repertuarze (tytuły utworów)

Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory- pieśni

III. Terminarz przeglądu:

28.03.2020r (sobota) od godz.10.00 - przesłuchania konkursowe dla solistów, zespołów wokalnych, wokalno- instrumentalnych 

miejsce: Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach

04.04.2020r (sobota) od godz.10.00- przesłuchania konkursowe dla chórów

miejsce: Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach

Przybliżona kolejność i godzina przesłuchania podana zostanie na stronie internetowej przeglądu.

04.04.2020. godz. 16.00- Msza Św. połączona z KONCERTEM GALOWYM

Sanktuarium św. Antoniego w Koziegłówkach

IV. Ocena i Nagrody

1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

- dobór repertuaru

- poziom wykonawczy

- interpretacja pieśni

- ogólny wyraz artystyczny

2. Skład jury będzie podany na stronie internetowej przeglądu do dnia 15.03.2020r.

Wykonawca biorący udział w przesłuchaniach konkursowych zgodnie z decyzją jury deklaruje swą obecność w

Koncercie Laureatów

V. Uwagi końcowe

1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie

2. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy

3. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo

do rejestracji dowolnmą techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 22.03.2020r. na adres:

Parafia p.w. św. Antoniego w Koziegłówkach

42-350 koziegłowy

tel. 502319915, 502319821

e-mail: przeglad.pasyjny@gmail.com